Archiwum autora: JAgóra

23.07.2019Autor:

The Ultimate Guide To Dog Water Bowl

Do you know that an adult cat on a dry meals food plan requires a few cup of water a day? Even probably the most enthusiastic eaters can shoot this bowl throughout the kitchen ground without having an excessive amount of of a mess. One thing that combination ant proof dog feeders can’t declare. The […]

Zobacz
22.07.2019Autor:

10 the reason why Scottish girlfriends are the most effective

When war was declared in 1914, Scottish-born Mairi (pictured left) and her pal Elsie Knocker became dispatch riders for the Women’s Emergency Corps. Mairi impressed a doctor scottish chicks with her hairpin turns and he invited her to join his efforts to help the Belgian troops in Flanders, and Elsie joined her as a driver. […]

Zobacz
21.07.2019Autor:

Garrett Metal Detector Consulting – What The Heck Is That?

Metallic detecting and treasure looking is usually a enjoyable and attention-grabbing hobby for most individuals. This light-weight and compact metal detector additionally has plenty of superior options you want. The ten-inch coil is waterproof and is great to be used almost wherever. It has four sensitivity levels, three detection modes and a pinpoint feature to […]

Zobacz
19.07.2019Autor:

Boost Your Best Porn Site With These Tips

Press (CTRL+D) to bookmark this top porn sites record. We are also accustomed to the shock when journalists study that pornography addiction” is definitely not acknowledged by any nationwide or worldwide diagnostic manual. With the publication of the most recent Worldwide Classification of Ailments (model 11) in June, the World Health Organization as soon as […]

Zobacz
15.07.2019Autor:

Understanding Criteria For Cbd Topical Cream

Our unscented CBD Topicals have the entire distinctive therapeutic properties of CBD mixed with superior topical moisturizing and therapeutic attributes to provide year-round healthy, supple skin. I feel a lot of pressure on the again of my neck and I have tried using scorching compress but it surely does not help that a lot. A pal […]

Zobacz
07.03.2014Autor:

Sekret winylowej i łowickiej torebki

Torebki z płyt winylowych, łowickie, z książki z telefonu to tylko niektóre z moich projektów. Tworzę według tego co przychodzi mi akurat do głowy, nawet jeśli na początku pomysł wydaje się trochę absurdalny. W ten sposób po małej metamorfozie, niepotrzebnych już przedmiotów, wychodzą ciekawe i z pewnością oryginalne torebki.

Zobacz

Opis projektu Altmoda

Idea

Projekt „Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody” jest pierwszym w Polsce, innowacyjnym i zorganizowanym działaniem na rzecz promocji alternatywnej mody. Głównym jego celem jest aktywizacja i uwrażliwienie społeczeństwa na problemy społeczne i środowiskowe związane z funkcjonowaniem branży odzieżowej w Polsce. Projekt zakłada działania zachęcające i inspirujące do bardziej przemyślanych decyzji zakupowych poprzez udostępnienie ciekawych treści oraz planowane konkursy.

Najważniejsze działanie projektu to portal internetowy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do:
· osób zainteresowanych modą, chętnych do poznawania nowych trendów i wykorzystywania kreatywnych rozwiązań, w celu podkreślenia swojego stylu i osobowości,
· oraz osób dbających o środowisko naturalne i wybierających rozwiązania etyczne.
Swiss Contribution Ecorys Euroregion

Projekt "Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.