23.08.2014Autor:

Po raz kolejny nieodpowiedzialna moda

Branża odzieżowa ujawnia swoją obojętność wobec ofiar katastrofy Rana Plaza. Do tej pory tylko nieliczne firmy zlecające produkcję swoich kolekcji w bangladeskiej fabryce zdecydowały się przekazać datki finansowe na rzecz wsparcia pracowników i rodzin osób, którzy ucierpieli w wyniku zawalenia się budynku w kwietniu 2013. Pokazuje to całkowitą niezdolność tej branży do ponoszenia odpowiedzialności za swoje działania, nawet jeśli mają one katastrofalne skutki.

Dzięki Rana Plaza Donors Trust Fund każda organizacja, firma, czy osoba, która chciałaby pomóc ofiarom katastrofy bangladeskiej fabryki ma szansę przekazać określoną kwotę i tym samym zwiększyć pulę środków, z których wypłacana miała być rekompensata dla poszkodowanych. Niestety ze względu na dowolność wpłat niewiele firm poczuło się ostatecznie w obowiązku, by przekazać konkretne wsparcie finansowe. Jak oszacowano fundusz będzie musiał zebrać około 40 milionów dolarów na pokrycie spodziewanych roszczeń ofiar katastrofy. Jednak stan środków z dnia 4 sierpnia 2014 r. wyniósł jedynie 17,9 milionów dolarów. Niechęć znanych firm odzieżowych do zaoferowania rekompensaty pracownikom fabryk szyjących ich ubrania jest zdumiewająca.

pracownica fabryki odzieżowej1. Fot. Anna McMullen

Fot. Anna McMullen. Pracownica fabryki odzieżowej.

Jednakże fiasko działania funduszu na rzecz ofiar katastrofy to jedna sprawa. To, co jest chyba jeszcze bardziej niepokojące to fakt, iż tragedia ta w ogóle miała miejsce. Wydaje się to zastanawiające, iż marki odzieżowe mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za jakość swoich ubrań- klienci mogą zawsze zwrócić wadliwe produkty, ale już wprowadzenie regulacji jak dana rzecz ma być wytworzona wydaje się być zadaniem nie do wykonania. Tymczasem branża modowa powinna podlegać określonym regulacjom i kontrolom, jak każda inna branża i chronić pracowników na każdym etapie łańcucha dostaw*. Tylko w ten sposób będziemy mogli uchronić świat mody od podobnych katastrof w przyszłości.* B.Team, Unfilled Rana Plaza Fund Exposes Fashion’s Lack of Accountability, Business of Fashion, www.businessoffashion.com/2014/08/unfilled-rana-plaza-fund-exposes-fashions-lack-accountability.html, 22.08.2014
[sharethis]

Opis projektu Altmoda

Idea

Projekt „Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody” jest pierwszym w Polsce, innowacyjnym i zorganizowanym działaniem na rzecz promocji alternatywnej mody. Głównym jego celem jest aktywizacja i uwrażliwienie społeczeństwa na problemy społeczne i środowiskowe związane z funkcjonowaniem branży odzieżowej w Polsce. Projekt zakłada działania zachęcające i inspirujące do bardziej przemyślanych decyzji zakupowych poprzez udostępnienie ciekawych treści oraz planowane konkursy.

Najważniejsze działanie projektu to portal internetowy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do:
· osób zainteresowanych modą, chętnych do poznawania nowych trendów i wykorzystywania kreatywnych rozwiązań, w celu podkreślenia swojego stylu i osobowości,
· oraz osób dbających o środowisko naturalne i wybierających rozwiązania etyczne.
Swiss Contribution Ecorys Euroregion

Projekt "Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.