Projekty / Wydarzenia

21.10.2019Autor:

7 Days To Improving The Way You Best Manual Coffee Grinder

Having reviewed dozen handbook coffee grinders, we agree that if you happen to’re searching for a manual coffee grinder that gives solid performance, constant grinds and excellent ease of use, the Hario Medium Glass Hand Coffee Grinder is definitely proper up your alley. Do you want making barista-high quality coffee and expressing your espresso https://papascoffee.org/coffee-grinders/manual/ […]

Zobacz
20.10.2019Autor:

Plans In romancecompass.com – An Introduction

Laura Tong is right here to show us new canines some previous tricks! In keeping with WebMD , primary manners go a great distance in profitable a woman’s affection and turning her into your girlfriend. Maintain the door open for her, hand her your jacket when it gets romancecompass dating site chilly, and deal with […]

Zobacz
19.10.2019Autor:

Women in Switzerland

Minding the gap between the sexes in Switzerland Switzerland is among the lowest-ranked international locations within the West in terms of wage equality. Public staff in Zürich have disputed that supporting the strike violates political neutrality legal guidelines. Find out more about the key players in gender equality and how it all got began for SWAN. […]

Zobacz
19.10.2019Autor:

UkrainianCharm Dating Site

In terms of communication, there could be language obstacles, so translators are provided to some members. Having translators is an initiative from the partnership of this courting web site with the „Suppliers”. As some members might need a hard time writing in English, translators assist them convey their messages. Men pay the invoice in Ukraine […]

Zobacz

Opis projektu Altmoda

Idea

Projekt „Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody” jest pierwszym w Polsce, innowacyjnym i zorganizowanym działaniem na rzecz promocji alternatywnej mody. Głównym jego celem jest aktywizacja i uwrażliwienie społeczeństwa na problemy społeczne i środowiskowe związane z funkcjonowaniem branży odzieżowej w Polsce. Projekt zakłada działania zachęcające i inspirujące do bardziej przemyślanych decyzji zakupowych poprzez udostępnienie ciekawych treści oraz planowane konkursy.

Najważniejsze działanie projektu to portal internetowy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do:
· osób zainteresowanych modą, chętnych do poznawania nowych trendów i wykorzystywania kreatywnych rozwiązań, w celu podkreślenia swojego stylu i osobowości,
· oraz osób dbających o środowisko naturalne i wybierających rozwiązania etyczne.
Swiss Contribution Ecorys Euroregion

Projekt "Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.