Polityka portalu

Polityka portalu AltModa.pl

 

Naszą intencją jest publikowanie głównie pozytywnych przykładów odpowiedzialności w przemyśle odzieżowym i modowym. Pokazywanie tych przykładów i dobrych praktyk nie oznacza, że oceniamy w ten sposób całą działalność opisywanej firmy – uważamy jednak, że nawet drobne kroki w dobrym kierunku należy chwalić, pod warunkiem, że nie służą one wyłącznie wybielaniu innych grzechów danego przedsiębiorstwa.

Zachęcamy firmy z branży odzieżowej i modowej do przesyłania informacji i chwalenia się interesującymi działaniami i projektami. Z chęcią obejmiemy patronatem imprezy oraz marki odpowiedzialne. Nie boimy się posądzeń o reklamę czy kryptoreklamę, bowiem działanie altmoda.pl jest oparte na zasadzie non-profit – działanie portalu jest prowadzone nieodpłatnie i nie generuje zysków.

Nie chcemy koncentrować się jedynie na ujawnianiu negatywnych przykładów działań firm odzieżowych. Są to bardzo ważne kwestie i z naszej strony całkowicie wspieramy wszelkie działania organizacji na rzecz poprawy warunków pracy pracowników fabryk i zwiększenia standardów ochrony środowiska w trakcie produkcji odzieży. Jednak podstawowym zadaniem portalu AltModa.pl jest przede wszystkim dostarczenie pozytywnych przykładów, inspiracji i pokazanie konsumentom jak można stać się bardziej odpowiedzialnym klientem branży odzieżowej.

Dane publikowane w portalu pochodzą z wiarygodnych, sprawdzonych, publicznie dostępnych źródeł i są oparte na najlepszej wiedzy dziennikarzy współpracujących z redakcją.

Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Portalu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

Prezentowane w portalu poglądy, opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów (użytkowników), nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

Redakcja portalu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

 

Polityka prywatności

 

Dane uzyskane poprzez wypełnione formularze przy rejestracji użytkownika mają dla portalu charakter wyłącznie informacyjny, a informacje użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb związanych z funkcjonowaniem portalu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).

Opis projektu Altmoda

Idea

Projekt „Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody” jest pierwszym w Polsce, innowacyjnym i zorganizowanym działaniem na rzecz promocji alternatywnej mody. Głównym jego celem jest aktywizacja i uwrażliwienie społeczeństwa na problemy społeczne i środowiskowe związane z funkcjonowaniem branży odzieżowej w Polsce. Projekt zakłada działania zachęcające i inspirujące do bardziej przemyślanych decyzji zakupowych poprzez udostępnienie ciekawych treści oraz planowane konkursy.

Najważniejsze działanie projektu to portal internetowy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do:
· osób zainteresowanych modą, chętnych do poznawania nowych trendów i wykorzystywania kreatywnych rozwiązań, w celu podkreślenia swojego stylu i osobowości,
· oraz osób dbających o środowisko naturalne i wybierających rozwiązania etyczne.
Swiss Contribution Ecorys Euroregion

Projekt "Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.