18.05.2014Autor:

Poradnik publikowania newsów

Użytkownicy portalu mogą sami publikować swoje teksty. Jeśli masz jakieś wątpliwości czy problemy w związku z tym jak poruszać się po naszym portalu skontaktuj się z zespołem projektu. Chętnie pomożemy.

David Castillo Dominici

Jeśli chcesz opublikować tekst na portalu skorzystaj z naszych porad:

  1. Po zalogowaniu w prawym górnym rogu należy najechać myszką na słowo: altmoda.pl, pojawi się słowo: kokpit, po jego naciśnięciu następuje przeniesienie do części gdzie można umieszczać treść.
  2. Po lewo znajduje się pasek z poleceniami; w przypadku publikowania nowych treści proszę wybrać polecenie: wpisy i dodaj nowy; pojawi się miejsce, gdzie można umieścić tekst. Są dwie możliwości umieszczania tekstu: wizualny i tekstowy, proponujemy korzystać z wizualnego– jest łatwiejszy:).
  3. Jeśli tekst jest przyklejany np. z worda, należy umieścić tekst w polu tekstowym korzystając z ikony: W; ikona ta znajduje się w drugim pasku narzędzi widocznych nad polem tekstowym; jeśli nie widzisz tej ikony sprawdź czy masz dostępne wszystkie opcje edycji tekstu, powinny być dwa paski z ikonami do edycji , jeśli jest jeden, proszę nacisnąć ostatnią ikonę (pokaż/ ukryj drugi wiersz paska), pojawi się drugi pasek, gdzie znajduje się ikona: W, proszę jej użyć do wklejenia tesktu.
  4. Po wklejeniu tekstu można go wyjustować, zmienić nagłówki i edytować według tego, jakie opcje wybierzemy z paska nad polem tekstowym.
  5. Do tekstu można także dodać zdjęcie wybierając opcję: dodaj medium (nad paskiem edycji), pojawia się biblioteka mediów; aby dodać zdjęcie wybierz polecenie: dodaj pliki gdzie można dodać zdjęcie lub inny dokument,; po dodaniu zdjęcia czekamy, aż plik się załaduje i następnie możemy przejść do edycji zdjęcia (polecenia edycji znajdują się po prawo).  W ramach edycji zdjęcia możemy ustawić jego parametry, czyli w jaki sposób będzie ono wyglądało w tekście, np. jego etykietę (podpis), miejsce w tekście, tzw. wyrównanie (na prawo, lewo itd.), rozmiar zdjęcia itp. W przypadku opcji ustawienia tekstu: odnośnik do, należy pamiętać, by wybrać: plik multimedialny.
  6. Dodatkowo w części, gdzie wprowadzamy tekst, po prawo są jeszcze inne opcje: można wprowadzić tagi, dodać ikonę wpisu.
  7. Chcąc sprawdzić jak tekst się wyświetli na portalu potwierdzamy: zapisz szkic a następnie: podejrzyj.
  8. Jeśli skończyliśmy edytowanie można nacisnąć: opublikuj i tekst pojawi się na portalu.

Miłego pisania!:)

Zdjęcie: Image courtesy of David Castillo Dominici / FreeDigitalPhotos.net.

[sharethis]

Opis projektu Altmoda

Idea

Projekt „Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody” jest pierwszym w Polsce, innowacyjnym i zorganizowanym działaniem na rzecz promocji alternatywnej mody. Głównym jego celem jest aktywizacja i uwrażliwienie społeczeństwa na problemy społeczne i środowiskowe związane z funkcjonowaniem branży odzieżowej w Polsce. Projekt zakłada działania zachęcające i inspirujące do bardziej przemyślanych decyzji zakupowych poprzez udostępnienie ciekawych treści oraz planowane konkursy.

Najważniejsze działanie projektu to portal internetowy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do:
· osób zainteresowanych modą, chętnych do poznawania nowych trendów i wykorzystywania kreatywnych rozwiązań, w celu podkreślenia swojego stylu i osobowości,
· oraz osób dbających o środowisko naturalne i wybierających rozwiązania etyczne.
Swiss Contribution Ecorys Euroregion

Projekt "Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.