Projekt

Projekt „Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody” jest pierwszym w Polsce, innowacyjnym i zorganizowanym działaniem na rzecz promocji alternatywnej mody. Głównym celem jest aktywizacja i uwrażliwienie na problemy społeczne i środowiskowe związane z funkcjonowaniem branży odzieżowej w Polsce. Projekt zakłada działania zachęcające i inspirujące do bardziej przemyślanych decyzji zakupowych poprzez udostępnienie ciekawych treści oraz planowane konkursy.

Najważniejsze działanie projektu to portal internetowy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do:

• osób zainteresowanych modą, chętnych do poznawania nowych trendów i wykorzystywania kreatywnych rozwiązań, w celu podkreślenia swojego stylu i osobowości,

• oraz osób dbających o środowisko naturalne i wybierających rozwiązania etyczne.

Przeczytajcie, skąd wziął się pomysł na stworzenie portalu Altmoda.pl.

Dodatkowo, dzięki realizacji projektu konsumenci będą mogli:

- przez cały okres trwania projektu uczestniczyć w:

a) cotygodniowych konkursach zachęcających ich do działań na rzecz odpowiedzialnej mody;

b) sondzie konsumenckiej dotyczącej oczekiwań konsumentów wobec branży odzieżowej w 2025 r.; we wrześniu 2014 r. wyniki sondy opracowane w ramach specjalnego raportu zostaną przesłane drogą elektroniczną do polskich firm z branży odzieżowej;

- wziąć udział w eventach promujących odpowiedzialną modę, zorganizowanych na wybranych wydziałach uczelni wyższych w Łodzi (grudzień 2013 r., luty-maj 2014 r., wrzesień 2014 r.).

Rezultatem projektu będzie stworzenie społeczności, która korzystając z zasobów portalu będzie miała szansę podnieść swoją wiedzę i świadomość konieczności podejmowania odpowiedzialnych decyzji konsumenckich.

Realizatorem projektu jest Centrum Strategii i Rozwoju Impact

CRS_Impact_logoPRPO01

Partnerem projektu jest organizacja Forum for the Future Logo_purple-with-stra

Projekt „Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody” realizowany jest ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wysokośc dofinansowania  to 95075 PLN (27991,23 CHF).

Opis projektu Altmoda

Idea

Projekt „Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody” jest pierwszym w Polsce, innowacyjnym i zorganizowanym działaniem na rzecz promocji alternatywnej mody. Głównym jego celem jest aktywizacja i uwrażliwienie społeczeństwa na problemy społeczne i środowiskowe związane z funkcjonowaniem branży odzieżowej w Polsce. Projekt zakłada działania zachęcające i inspirujące do bardziej przemyślanych decyzji zakupowych poprzez udostępnienie ciekawych treści oraz planowane konkursy.

Najważniejsze działanie projektu to portal internetowy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do:
· osób zainteresowanych modą, chętnych do poznawania nowych trendów i wykorzystywania kreatywnych rozwiązań, w celu podkreślenia swojego stylu i osobowości,
· oraz osób dbających o środowisko naturalne i wybierających rozwiązania etyczne.
Swiss Contribution Ecorys Euroregion

Projekt "Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.