31.05.2014Autor:

Przyszłość dla odpowiedzialnej mody

Logo_purple-with-straJuż wkrótce czekają nas globalne zmiany, które mogą spowodować, iż ciężko będzie przemysłowi odzieżowemu pozostać opłacalnym w przyszłości jeżeli dalej będzie korzystał z obecnie stosowanych rozwiązań. Co więc mogą zrobić firmy odzieżowe, by przygotować się na nadchodzącą przyszłość i zbudować odpowiednią przewagę konkurencyjną? Przedstawiamy Wam drugą cześć raportu Fashion Futures 2025 opracowaną przez organizację Forum for the Future, we współpracy z firmą Levi Strauss & Co, w ramach którego zaproponowano pięć zaleceń dla branży mody.

 

1.       Przygotuj się już teraz na radykalnie odmienną i niepewną przyszłość

Istnieją pewne rodzaje zmian których możemy być pewni w przyszłości. Zmiany demograficzne, rosnący wpływ zmiany klimatu oraz rosnące koszty zasobów to kwestie, które już dziś wpływają na przedsiębiorstwa na świecie i możemy być pewni, że nadal będą źródłem światowych zmian i oddziaływań w ciągu najbliższych 15 lat. Te przyszłe skutki wymagają myślenia i działania już teraz. Działań, których nikt nie będzie żałował, bez względu na to jaką drogę społeczeństwo i biznes wybierze w przyszłości, przygotowanie się już teraz na te trzy rodzaje zmian będzie bardzo korzystne.

FeelartTak więc, cokolwiek się stanie, biznes jak zawsze nie jest opcją. Podobnie jak opisane wyżej skutki, również oczekiwania klientów, interwencja państwa oraz zmiany geopolityczne wszystkie występują w scenariuszach raportu Fashion Futures 2025 jako potencjalne czynniki zaburzające istniejące modele biznesowe w przemyśle odzieżowym. Każdy aspekt przemysłu zostanie zmieniony w taki czy inny sposób: popyt ze strony konsumentów jak i sami konsumenci; sposób w jaki projektowane, produkowane oraz sprzedawane są produkty i usługi w branży odzieżowej; sposób w jaki klienci noszą i dbają o odzież; charakter przewagi nad konkurencją; sposób w jaki żyją pracownicy; regulacje prawne przemysłu odzieżowego. Żadna firma w branży nie jest odporna na te wyzwania.

Ponieważ łańcuchy dostaw odzieży to skomplikowane systemy globalne dlatego są szczególnie podatne na zakłócenia. W celu utrzymania zabezpieczonego i zrównoważonego łańcucha dostaw najważniejsze jest zbadanie przyszłych możliwości, jednak jest to trudne do wykonania. Częścią ekologicznego rozwoju jest również wspieranie „właściwego rodzaju” globalizacji: usuwanie ryzykownych elementów łańcucha dostaw niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem; współpracowanie z dostawcami w celu stworzenia solidnego systemu oznacza, że każdy wygrywa.

Przedsiębiorstwa powinny już teraz przygotować się i znaleźć miejsce w swoich strategiach dla różnych scenariuszy rozwoju przyszłości sektora odzieżowego. Powinny przeprowadzić ocenę ryzyka swoich modeli biznesowych oraz łańcuchów dostaw; ułożyć plan zrównoważonego rozwoju obejmujący cały cykl życia produktu/usługi; upewnić się, że rozumieją kontekst społeczny oraz środowiskowy, w którym ich produkty i usługi są wykorzystywane.

2.       Wykorzystaj okazję, aby być pionierem

a)      Szukaj każdej okazji do bycia pionierem

Dzięki działaniom na rzecz efektywności energetycznej istnieje bezpośrednia oszczędność kosztów, na przykład energooszczędne firmy są mniej narażone na ryzyko podwyżki cen oraz zmiany przepisów dotyczących wykorzystywania energii w przyszłości. Także przejęcie inicjatywy i wprowadzenie zasad efektywności energetycznej za pośrednictwem łańcucha dostaw, sprawi że korzyści w zakresie efektywności rozprzestrzenią się na świecie i zmienią odległe gospodarki szybciej niż negocjacje międzynarodowe.

b)      Rozpoznaj długookresowe korzyści

Społeczeństwo potrzebuje firm, które zaspokajają potrzeby społeczne oraz generują dostatek. Przedsiębiorstwa potrzebują społeczeństwa, które jest stabilne i zamożne. Długoterminowe interesy biznesu i społeczeństwa równoważą się z tworzeniem silnej, elastycznej gospodarki niskoemisyjnej. Oczekiwanie, że przedsiębiorstwa będą odgrywać wiodącą rolę będzie rosnąć, a firmy mogą uzyskać wiele długoterminowych korzyści poprzez przyjęcie tego stanowiska już teraz. Na przykład, rządy lobbujące na temat polityki wodnej mogą doprowadzić do regulacji, które będą bardziej przyjazne dla biznesu. Bycie postrzeganym jako lider w polityce wodnej może doprowadzić do zwiększenia wpływów i lepszego dostępu do rządów, jak również lepszego wizerunku marki.

c)       Rozmawiaj z inwestorami na temat przyszłych wyzwań

Akcjonariusze posiadają znaczną siłę w świecie biznesu i mają znaczący interes w istnieniu gospodarki, która jest stabilna i przynosi korzyści w dłuższej perspektywie. Prawdopodobne jest, że akcjonariusze będą kłaść coraz większy nacisk na politykę korporacyjną, która wpływa pozytywnie na długoterminowy dobrobyt: zwiększaj rozmiar ciasta, zamiast walczyć o większy kawałek kurczącego się tortu. Firmy, które angażują się w takie rozmowy oraz odgrywają aktywną rolę lidera mogą zdobyć silną przewagę.

[sharethis]

Opis projektu Altmoda

Idea

Projekt „Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody” jest pierwszym w Polsce, innowacyjnym i zorganizowanym działaniem na rzecz promocji alternatywnej mody. Głównym jego celem jest aktywizacja i uwrażliwienie społeczeństwa na problemy społeczne i środowiskowe związane z funkcjonowaniem branży odzieżowej w Polsce. Projekt zakłada działania zachęcające i inspirujące do bardziej przemyślanych decyzji zakupowych poprzez udostępnienie ciekawych treści oraz planowane konkursy.

Najważniejsze działanie projektu to portal internetowy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do:
· osób zainteresowanych modą, chętnych do poznawania nowych trendów i wykorzystywania kreatywnych rozwiązań, w celu podkreślenia swojego stylu i osobowości,
· oraz osób dbających o środowisko naturalne i wybierających rozwiązania etyczne.
Swiss Contribution Ecorys Euroregion

Projekt "Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.