21.05.2014Autor:

Przyszłość świata mody

Zmiany klimatu, wzrost liczby ludności oraz niedobory kluczowych surowców już dziś wpływają na przemysł odzieżowy i w ciągu najbliższych 15 lat przyniosą kolejne znaczące zmiany. Jak można je wykorzystać, by nie tylko znaleźć rozwiązanie dla problemów z jakimi boryka się branża odzieżowa przy produkcji nowych ubrań, ale też stworzyć przewagę konkurencyjną swojej firmy? Przeczytajcie fragment raportu Fashion Futures 2025 opracowany przez organizację Forum for the Future, we współpracy z firmą Levi Strauss & Co.

Logo_purple-with-straPrzewiduje się, że do 2025 roku populacja ludzi wzrośnie o kolejny miliard, a osób w podeszłym wieku będzie dwukrotnie więcej niż obecnie. Zmiana klimatyczna będzie miała istotny wpływ na rolnictwo oraz sposoby wykorzystania gruntów na świecie. Wiele społeczności ulegnie radykalnym przemianom, co wpłynie na potrzeby klientów branży odzieżowej oraz dostępność siły roboczej. Zwiększy się też zapotrzebowanie na energię, wodę oraz żywność, skutkiem czego ceny najprawdopodobniej wzrosną a kontrolowanie ilości zasobów stanie się kluczową kwestią polityczną.

Dodatkowo inne czynniki będą kształtować nasz świat w nieco mniej przewidywalny sposób. Chiny, Indie oraz inne rozwijające się gospodarki zmienią globalne wzorce handlu i rozkład sił oraz będą wywierać rosnący wpływ kulturowy. Technologia nadal będzie zmieniać nasze życie, będzie kreowała nowe możliwości- pomyślcie, jaki wpływ na rzeczywistość w ciągu ostatnich 15 lat miał chociażby Internet. Stosunek ludzi do niedoboru surowców, zmiany klimatu oraz do kwestii zrównoważonego rozwoju jak również poziom ich dochodu netto- wszystko to wpłynie na zapotrzebowania konsumentów. Także sposób, w jaki rządy obecnie postępują lub nie potrafią działać w sprawach handlu, ekonomii, środowiska naturalnego czy ubóstwa oraz to jak koordynują działania w zakresie tych oraz innych kwestii globalnych również będzie mieć ogromny wpływ.

stockimagesPrzyszłość będzie prawdopodobnie zdecydowanie inna niż czasy współczesne. Przemysł odzieżowy może odgrywać istotną rolę w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju. Nie tylko tworzy miejsca pracy i przyczynia się do rozwoju ekonomii, ma również ogromny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę dzięki wprowadzaniu towarów do obrotu, zawieraniu regularnych transakcji z klientami oraz dzięki złożonym, zglobalizowanym łańcuchom dostaw. Globalny rynek odzieży, akcesoriów oraz dóbr luksusowych wygenerował przychody na poziomie 1,334 dolarów. W 2008 był to już miliard[1]. W 2005 roku w przemyśle odzieżowym zatrudnionych było około 26 milionów ludzi, a jego wkład w światowy eksport oscylował w okolicy 7%[2].

Jednak w 2007 organizacja Forum for The Futures w raporcie Kształtowanie zrównoważonego rozwoju[3]  podkreśliło fakt, iż przemysł odzieżowy zamknął się w cyklu niezrównoważonego rozwoju- poprzez zużywanie coraz większych ilości surowców naturalnych, a w niektórych przypadkach wykorzystywanie tanich materiałów eksploatacyjnych w zamian za coraz mniejsze zyski z marży. Silna konkurencja i brak jasnych zasad co do budowania łańcucha dostaw przyczyniły się do obniżenia zarówno kosztów jak i standardów społecznych oraz tych dotyczących środowiska naturalnego.

Na plus przemawia fakt, iż przemysł odzieżowy wykazał już imponującą zdolność adaptacji oraz umiejętność przystosowania się do zmian. Przykładowo po pierwszej fali „etycznego konsumeryzmu” jaka miała miejsce w późnych latach 80-tych, niektórzy sprzedawcy detaliczni przyjęli kodeksy postępowania odnoszące się do rezygnacji ze współpracy z dostawcami, którzy wykorzystują swoich pracowników oraz związane z poprawą standardów pracy.

Dobra wiadomość jest również taka, że przemysł odzieżowy nie jest z natury zagrożony niezrównoważonym rozwojem. Ludzie zawsze będą potrzebowali ubrań i będą chcieli wyrazić siebie poprzez to co noszą. Jeśli uda nam się wykorzystać zbiorową energię charakteryzującą branżę, zdolność adaptacji oraz innowacyjność, może ona odegrać znaczącą rolę w tworzeniu zrównoważonego, sprawiedliwego świata- świata z niską emisją szkodliwych dla środowiska substancji. Co więcej, poprzez wprowadzanie nowych produktów na rynek i wyznaczanie trendów, może odgrywać większą rolę w kształtowaniu popytu na zrównoważony rozwój. To jest ogromna szansa.

Salvatore VuonoNależałoby także wyciągnąć wnioski ze sposobu, w jaki rozwinęła się dyskusja na temat zrównoważonego rozwoju w przemyśle spożywczym. W momencie, gdy klienci dowiedzieli się jak produkowane jest jedzenie, które spożywają, wzrósł popyt na zdrową żywność, handel zgodny z odpowiednimi standardami oraz produkty organiczne. Wyższe standardy wpływają na poprawę jakości produkcji a supermarkety zaczęły konkurować o to, który z nich jest bardziej ekologiczny. Podobne tendencje można zaobserwować obecnie w świecie mody, gdzie opinia konsumenta staje się bez wątpienia coraz ważniejsza. Na przykład, już teraz popyt na organiczną bawełnę, której sprzedaż odbywa się zgodnie z najważniejszymi standardami przewyższa podaż.

Oczywiste staje się, że „robienie tego, co robimy teraz, ale nieco lepiej” to już zdecydowanie za mało. Najwyższy czas na zmiany sposobu myślenia. Już wkrótce czekają nas globalne zmiany, które mogą spowodować, iż ciężko będzie przemysłowi odzieżowemu pozostać opłacalnym w przyszłości, jeżeli dalej będzie korzystał z obecnych rozwiązań. Lepiej jest bowiem już teraz dostrzec potencjał drzemiący w rozwiązaniach zrównoważonych i zbudować wokół tego swoją przewagę konkurencyjną, niż w kolejnych latach rozpaczliwie starać się nadążyć za innymi firmami.

Źródło: fragment tłumaczenia raportu Fashion Futures 2025, autor: Forum for the Futures, partner projektu Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody.

Zdjęcie 1: Image courtesy of  stockimages/ FreeDigitalPhotos.net.

Zdjęcie 2: Image courtesy of  Salvatore Vuono/ FreeDigitalPhotos.net.

 


[1] Consumer Goods: Global Industry Guide, Datamonitor, Marzec 2009. Rynek odzieżowy, dodatków oraz dóbr luksusowych rozumiany jest tutaj jako odzież męska, damska i niemowlęca, biżuteria, zegarki oraz wyroby skórzane.

[2] HM Customs & Excise, opracowane przez British Apparel & Textile Confederation (2005) dla Defry: http://www.defra.gov.uk/environment/ business/pdf/clothing-briefing-Dec07.pdf

[3] http://www.forumforthefuture.org/projects/fashioning-sustainability

[sharethis]

Opis projektu Altmoda

Idea

Projekt „Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody” jest pierwszym w Polsce, innowacyjnym i zorganizowanym działaniem na rzecz promocji alternatywnej mody. Głównym jego celem jest aktywizacja i uwrażliwienie społeczeństwa na problemy społeczne i środowiskowe związane z funkcjonowaniem branży odzieżowej w Polsce. Projekt zakłada działania zachęcające i inspirujące do bardziej przemyślanych decyzji zakupowych poprzez udostępnienie ciekawych treści oraz planowane konkursy.

Najważniejsze działanie projektu to portal internetowy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do:
· osób zainteresowanych modą, chętnych do poznawania nowych trendów i wykorzystywania kreatywnych rozwiązań, w celu podkreślenia swojego stylu i osobowości,
· oraz osób dbających o środowisko naturalne i wybierających rozwiązania etyczne.
Swiss Contribution Ecorys Euroregion

Projekt "Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.