projekt

24.10.2014Autor:

Tydzień próby czyli mój sposób za zrównoważony rozwój

Ogromne korki utrudniające przemieszczanie się, brudne ulice, nieposprzątane po niesfornych czworonogach trawniki, tony wyrzuconych ubrań, uszczuplanie zasobów naturalnych to tylko niektóre z problemów współczesnego świata. Co ważniejsze większość z nich niestety powodowana jest niechlubną aktywnością nas samych. Pesymistyczny obraz ludzkości rysowany jest nie po to by dalej narzekać, ale by podjąć działania.

Zobacz

Opis projektu Altmoda

Idea

Projekt „Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody” jest pierwszym w Polsce, innowacyjnym i zorganizowanym działaniem na rzecz promocji alternatywnej mody. Głównym jego celem jest aktywizacja i uwrażliwienie społeczeństwa na problemy społeczne i środowiskowe związane z funkcjonowaniem branży odzieżowej w Polsce. Projekt zakłada działania zachęcające i inspirujące do bardziej przemyślanych decyzji zakupowych poprzez udostępnienie ciekawych treści oraz planowane konkursy.

Najważniejsze działanie projektu to portal internetowy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do:
· osób zainteresowanych modą, chętnych do poznawania nowych trendów i wykorzystywania kreatywnych rozwiązań, w celu podkreślenia swojego stylu i osobowości,
· oraz osób dbających o środowisko naturalne i wybierających rozwiązania etyczne.
Swiss Contribution Ecorys Euroregion

Projekt "Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.