społecznie odpowiedzialny biznes

22.02.2014Autor:

A ty? Wiesz, co nosisz?

Uncommon Ethical Streetwear – dla miłośników polskiej etycznej mody Nieetyczne działania wielu producentów odzieży były impulsem do wyłonienia się nowego nurtu mody – etycznej mody, zwanej też odpowiedzialną społecznie. Twórcy ubrań związani z nowym nurtem, w przeciwieństwie do wielu producentów masowych, dbają nie tylko o fason stroju, ale i środowisko w którym działają oraz swoich […]

Zobacz

Opis projektu Altmoda

Idea

Projekt „Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody” jest pierwszym w Polsce, innowacyjnym i zorganizowanym działaniem na rzecz promocji alternatywnej mody. Głównym jego celem jest aktywizacja i uwrażliwienie społeczeństwa na problemy społeczne i środowiskowe związane z funkcjonowaniem branży odzieżowej w Polsce. Projekt zakłada działania zachęcające i inspirujące do bardziej przemyślanych decyzji zakupowych poprzez udostępnienie ciekawych treści oraz planowane konkursy.

Najważniejsze działanie projektu to portal internetowy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do:
· osób zainteresowanych modą, chętnych do poznawania nowych trendów i wykorzystywania kreatywnych rozwiązań, w celu podkreślenia swojego stylu i osobowości,
· oraz osób dbających o środowisko naturalne i wybierających rozwiązania etyczne.
Swiss Contribution Ecorys Euroregion

Projekt "Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.