wybory konsumenckie

12.01.2014Autor:

Społeczna odpowiedzialność konsumentów w przemyśle tekstylno-odzieżowym.

Autor: Dr Małgorzata Koszewska, Politechnika Łódzka Dużo mówimy i dyskutujemy o społecznej odpowiedzialności lub też nieodpowiedzialności przedsiębiorstw. Zdecydowanie mniej zastanawiamy się nad zagadnieniem społecznej odpowiedzialności konsumentów. Kim jest konsument społecznie odpowiedzialny? Jak rozumieć coraz częściej pojawiające się określenie odpowiedzialna czy zrównoważona konsumpcja?

Zobacz

Opis projektu Altmoda

Idea

Projekt „Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody” jest pierwszym w Polsce, innowacyjnym i zorganizowanym działaniem na rzecz promocji alternatywnej mody. Głównym jego celem jest aktywizacja i uwrażliwienie społeczeństwa na problemy społeczne i środowiskowe związane z funkcjonowaniem branży odzieżowej w Polsce. Projekt zakłada działania zachęcające i inspirujące do bardziej przemyślanych decyzji zakupowych poprzez udostępnienie ciekawych treści oraz planowane konkursy.

Najważniejsze działanie projektu to portal internetowy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do:
· osób zainteresowanych modą, chętnych do poznawania nowych trendów i wykorzystywania kreatywnych rozwiązań, w celu podkreślenia swojego stylu i osobowości,
· oraz osób dbających o środowisko naturalne i wybierających rozwiązania etyczne.
Swiss Contribution Ecorys Euroregion

Projekt "Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.