Zespół

Zespół realizujący projekt „Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody” to pracownicy i sympatycy fundacji Centrum Strategii i Rozwoju IMPACT (CSR Impact).

 ***

 

Fundacja CSR IMPACT powstała w 2010. Została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Łodzi 16 czerwca 2010 roku. Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358777.

 

Celem działania fundacji CSR Impact jest wspieranie innowacji społecznych i promowanie społecznej odpowiedzialności oraz rozwoju zrównoważonego. Interesuje nas podnoszenie poziomu etyki życia społecznego i gospodarczego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i ekonomii społecznej. W tych obszarach pomagamy planować, wdrażać i doskonalić procesy zarządzania. Doradzamy i szkolimy kadry i organizacje z sektora biznesowego, pozarządowego i publicznego. Realizujemy projekty. Wspieramy działalność naukową i badawczą. Prowadzimy współpracę międzynarodową. Wierzymy, że te działania pomogą nam stworzyć lepsze społeczeństwo.

***

 

 janusz Janusz Reichel - koordynator projektuKoordynator pierwszej fazy projektu „Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody”, czynny uczestnik wielu organizacji pozarządowych, wykładowca akademicki. Od 2004 roku wykłada na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Zarządzania. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności społecznej i środowiskowej oraz zarządzaniem strategicznym w organizacjach z różnych sektorów (ze szczególnym uwzględnieniem biznesu i organizacji pozarządowych).

 

 rudnicka agata Agata RudnickaDoktor nauk ekonomicznych. Ekspertka z zakresu społecznej odpowiedzialności i rozwoju. Od czerwca 2010 roku pełni funkcję prezeski fundacji CSR Impact. Trenerka i szkoleniowiec. Angażuje się w prace różnych organizacji zajmujących się problematyką społecznej odpowiedzialności. Badaczka Instytutu BI-NGO tworzącego indeks komunikowania o zaangażowaniu społecznym przez Internet (2007-2010). Recenzentka polskiego tłumaczenia Suplementu dla sektora organizacji pozarządowych (NGO) GRI. Posiada doświadczenie międzynarodowe. Certyfikowany menedżer projektów. Jedna z 50 kobiet polskiego CSR na liście Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

 user_1127234_62eeda_huge Marta Roskowińska – redaktorka portalu altmoda.plAbsolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, od paru lat związana z pracą w organizacjach pozarządowych. Współpracowała przy projektach dotyczących zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnej konsumpcji i społecznej odpowiedzialności biznesu. Laureatka konkursu Odpowiedzialni Corporate Social Responsibility Case Study 2010, a także wolontariuszka Re-Act Fashion 2012 i I Targów Odpowiedzialnej Mody WearFair w Polsce. Fanka rzeczy hand-made.
 
   
   
   
   

Opis projektu Altmoda

Idea

Projekt „Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody” jest pierwszym w Polsce, innowacyjnym i zorganizowanym działaniem na rzecz promocji alternatywnej mody. Głównym jego celem jest aktywizacja i uwrażliwienie społeczeństwa na problemy społeczne i środowiskowe związane z funkcjonowaniem branży odzieżowej w Polsce. Projekt zakłada działania zachęcające i inspirujące do bardziej przemyślanych decyzji zakupowych poprzez udostępnienie ciekawych treści oraz planowane konkursy.

Najważniejsze działanie projektu to portal internetowy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do:
· osób zainteresowanych modą, chętnych do poznawania nowych trendów i wykorzystywania kreatywnych rozwiązań, w celu podkreślenia swojego stylu i osobowości,
· oraz osób dbających o środowisko naturalne i wybierających rozwiązania etyczne.
Swiss Contribution Ecorys Euroregion

Projekt "Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.